Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Bất Động Sản Phuc Loc Thinh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Bất Động Sản Phuc Loc Thinh

0316789895

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316789895 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Bất Động Sản Phuc Loc Thinh được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316817687 - Công Ty TNHH Mine Tek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316816683 - Công Ty TNHH MTV Shalom Thành phố Hồ Chí Minh