Công Ty TNHH Nhà Hàng Cà Phê Sân Vườn Hoa Sen

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nhà Hàng Cà Phê Sân Vườn Hoa Sen

0316789302

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316789302 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Hàng Cà Phê Sân Vườn Hoa Sen được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316817687 - Công Ty TNHH Mine Tek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316816683 - Công Ty TNHH MTV Shalom Thành phố Hồ Chí Minh