Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Khánh Minh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Khánh Minh

0316788669

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316788669 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Khánh Minh được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815792 - Công Ty TNHH KTL Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815785 - Công Ty TNHH Logistic JSD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316812801 - Công Ty Cổ Phần Amavi Door Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815390 - Công Ty TNHH Kiến Trúc 919 Thành phố Hồ Chí Minh