Công Ty TNHH TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lys Property

Địa chỉ

Công Ty TNHH TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lys Property

0316787263

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316787263 là mã số thuế của Công Ty TNHH TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lys Property được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316817687 - Công Ty TNHH Mine Tek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316816683 - Công Ty TNHH MTV Shalom Thành phố Hồ Chí Minh