Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phan Trường

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phan Trường

0316787150

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316787150 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phan Trường được thành lập vào ngày 06/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316817687 - Công Ty TNHH Mine Tek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316816683 - Công Ty TNHH MTV Shalom Thành phố Hồ Chí Minh