Công Ty TNHH Lý Khanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Lý Khanh

0316786982

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316786982 là mã số thuế của Công Ty TNHH Lý Khanh được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh