Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thực Phẩm Louis Food

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thực Phẩm Louis Food

0316735272

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316735272 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thực Phẩm Louis Food được thành lập vào ngày 05/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh