Công Ty TNHH Truyền Thông Take

Địa chỉ

Công Ty TNHH Truyền Thông Take

0316729906

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316729906 là mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông Take được thành lập vào ngày 03/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316820217 - Công Ty TNHH Gaon Holdings Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316821429 - Công Ty TNHH Opax Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập