Công Ty TNHH Sản Xuất -Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu- In Ấn Ngọc Thái

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất -Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu- In Ấn Ngọc Thái

0316729889

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316729889 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất -Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu- In Ấn Ngọc Thái được thành lập vào ngày 03/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316820217 - Công Ty TNHH Gaon Holdings Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316821429 - Công Ty TNHH Opax Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập