Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Sông Thương

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Sông Thương

0316728613

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316728613 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Sông Thương được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316820217 - Công Ty TNHH Gaon Holdings Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316821429 - Công Ty TNHH Opax Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập