Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Kinh Đô

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Kinh Đô

0316721061

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316721061 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Kinh Đô được thành lập vào ngày 24/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập