Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hala

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hala

0316720653

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316720653 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hala được thành lập vào ngày 24/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập