Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Phan Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Phan Gia

0316718100

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316718100 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Phan Gia được thành lập vào ngày 22/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316723171 - Công Ty TNHH Top Cargo Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316723090 - Công Ty TNHH Ledo Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316722964 - Công Ty TNHH BB International Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502447703 - Công Ty TNHH Philia Sunglasses Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316723340 - Công Ty TNHH Minh Minh Seafoods Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316723319 - Công Ty TNHH XD TM DV CT Group Thành phố Hồ Chí Minh