Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Sản Huế

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Sản Huế

0316717153

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316717153 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Sản Huế được thành lập vào ngày 22/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập