Công Ty TNHH Quốc Tế Bas

Địa chỉ

Công Ty TNHH Quốc Tế Bas

0316689989

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316689989 là mã số thuế của Công Ty TNHH Quốc Tế Bas được thành lập vào ngày 23/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301691116 - Công Ty TNHH Vikacorp Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316733814 - Công Ty TNHH Boxing Group Thành phố Hồ Chí Minh