Công Ty TNHH Sản Xuất Xuân Điền

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Xuân Điền

0316689957

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316689957 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Xuân Điền được thành lập vào ngày 23/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316727031 - Công Ty TNHH Làng Thông Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316722724 - Công Ty TNHH Air Sea Logistics Thành phố Hồ Chí Minh