Công Ty TNHH Cơ Khí Và TM XD Minh Trí

Địa chỉ

Công Ty TNHH Cơ Khí Và TM XD Minh Trí

0316688103

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316688103 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Khí Và TM XD Minh Trí được thành lập vào ngày 23/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301691116 - Công Ty TNHH Vikacorp Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316733814 - Công Ty TNHH Boxing Group Thành phố Hồ Chí Minh