Công Ty TNHH Ngũ Kim Thu Hiền

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ngũ Kim Thu Hiền

0316675129

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316675129 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ngũ Kim Thu Hiền được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316675584 - Công Ty TNHH Happee Thành phố Hồ Chí Minh