Công Ty TNHH MTV Ăn Uống Đại Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Ăn Uống Đại Phát

0316673749

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316673749 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Ăn Uống Đại Phát được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316698285 - Công Ty TNHH Du Lịch Catinat Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316699151 - Công Ty TNHH Gỗ London Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316697355 - Công Ty TNHH Alô Là Có Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316694996 - Công Ty TNHH Dovina 137 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316697186 - Công Ty TNHH Kiến An TNT Thành phố Hồ Chí Minh