Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc Phố Hiến

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc Phố Hiến

0316673604

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316673604 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc Phố Hiến được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316689996 - Công Ty TNHH Glory Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316690141 - Công Ty TNHH Tuấn Tú Fresh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316689989 - Công Ty TNHH Quốc Tế Bas Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316689932 - Công Ty TNHH Liminal Media Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316688907 - Công Ty TNHH Hanaco Lands Thành phố Hồ Chí Minh