Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Light City

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Light City

0316673361

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316673361 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Light City được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316685092 - Công Ty TNHH Đầu Tư Meu Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316685102 - Công Ty TNHH Hoanghuyfurniture Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316685141 - Công Ty TNHH Din Logistics Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316678754 - Công Ty TNHH FTS Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316685039 - Công Ty TNHH Dorovin Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316684740 - Công Ty TNHH Viatex Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316685085 - Công Ty TNHH Quảng Cáo Touch Thành phố Hồ Chí Minh