Công Ty TNHH Nghiên Cứu & Chuyển Giao Quy Trình Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Ogene Farm

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nghiên Cứu & Chuyển Giao Quy Trình Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Ogene Farm

0316672209

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316672209 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nghiên Cứu & Chuyển Giao Quy Trình Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Ogene Farm được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316689996 - Công Ty TNHH Glory Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316690141 - Công Ty TNHH Tuấn Tú Fresh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316689989 - Công Ty TNHH Quốc Tế Bas Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316689932 - Công Ty TNHH Liminal Media Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316688907 - Công Ty TNHH Hanaco Lands Thành phố Hồ Chí Minh