Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Suất Ăn Công Nghiệp Hải Yến

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Suất Ăn Công Nghiệp Hải Yến

0316671011

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316671011 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Suất Ăn Công Nghiệp Hải Yến được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316675584 - Công Ty TNHH Happee Thành phố Hồ Chí Minh