Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Cường Minh Holding

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Cường Minh Holding

0316602071

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316602071 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Cường Minh Holding được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316602949 - Công Ty TNHH Green Roce Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316606823 - Công Ty TNHH S-Retail VN Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316608041 - Công Ty TNHH TMDV Thiệt Vỹ Thành phố Hồ Chí Minh