Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Thiết Kế Xây Dựng Hala

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Thiết Kế Xây Dựng Hala

0316595441

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316595441 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Thiết Kế Xây Dựng Hala được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316613274 - Công Ty TNHH Manifood Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316615585 - Công Ty TNHH Auto Nam Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316610033 - Công Ty TNHH Miền Nam Star Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316609736 - Công Ty TNHH Vinalog Logistics Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316615296 - Công Ty TNHH Nutrigo Thành phố Hồ Chí Minh