Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kidi

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kidi

0316591711

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316591711 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kidi được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316602949 - Công Ty TNHH Green Roce Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316606823 - Công Ty TNHH S-Retail VN Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316608041 - Công Ty TNHH TMDV Thiệt Vỹ Thành phố Hồ Chí Minh