Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Phát

0316591126

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316591126 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Phát được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316613274 - Công Ty TNHH Manifood Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316615585 - Công Ty TNHH Auto Nam Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316610033 - Công Ty TNHH Miền Nam Star Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316609736 - Công Ty TNHH Vinalog Logistics Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316615296 - Công Ty TNHH Nutrigo Thành phố Hồ Chí Minh