Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Bình Minh Phát

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Bình Minh Phát

0316566458

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316566458 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Bình Minh Phát được thành lập vào ngày 30/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316609221 - Công Ty TNHH Cơm Tấm Lá Sen Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0402070663 - Công Ty TNHH Font Keyboard Thành phố Đà Nẵng
  3. 0316608877 - Công Ty TNHH Ivy Concept Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316609091 - Công Ty TNHH Công Nghệ Sunwa Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316609084 - Công Ty TNHH TMDV Cá Nướng Thành phố Hồ Chí Minh