Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blu

0316544341

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316544341 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blu được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316561241 - Công Ty TNHH Yelbee Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316561259 - Công Ty Cổ Phần 9 Am Coffee Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập