Công Ty TNHH MTV Nhập Khẩu - Phân Phối Và Bán Lẻ Kim

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Nhập Khẩu - Phân Phối Và Bán Lẻ Kim

0316542760

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316542760 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Nhập Khẩu - Phân Phối Và Bán Lẻ Kim được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316567557 - Công Ty TNHH Egv Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316562647 - Công Ty TNHH New Golden Bridge Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập