Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điền Hưng Phát

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điền Hưng Phát

0316542496

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316542496 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điền Hưng Phát được thành lập vào ngày 14/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316552060 - Công Ty TNHH Kha An Plus Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438882 - Công Ty TNHH Hiếu Cát Tường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu