Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn Đồng Quê

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn Đồng Quê

0316541615

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316541615 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn Đồng Quê được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316554660 - Công Ty TNHH Xin Yue Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316559450 - Công Ty TNHH Lysa Beauty Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316559468 - Công Ty TNHH MTV Liên Anh SG Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316555209 - Công Ty TNHH TM DV Gia Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316558143 - Công Ty TNHH Nhà Hàng The Lux Thành phố Hồ Chí Minh