Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Gia Long

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Gia Long

0316541090

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316541090 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Gia Long được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316554660 - Công Ty TNHH Xin Yue Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316559450 - Công Ty TNHH Lysa Beauty Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316559468 - Công Ty TNHH MTV Liên Anh SG Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316555209 - Công Ty TNHH TM DV Gia Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316558143 - Công Ty TNHH Nhà Hàng The Lux Thành phố Hồ Chí Minh