Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu D.H.C

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu D.H.C

0316540996

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316540996 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu D.H.C được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316552060 - Công Ty TNHH Kha An Plus Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438882 - Công Ty TNHH Hiếu Cát Tường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu