Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Dê Bàn Cờ

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Dê Bàn Cờ

0316540964

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316540964 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Dê Bàn Cờ được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316559394 - Công Ty TNHH XD Kim Quang Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316563111 - Công Ty TNHH Victoria Academy Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316562929 - Công Ty TNHH BHXH Ngân Hà Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316556139 - Công Ty TNHH Naosworld Vina Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316561837 - Công Ty TNHH Xafi Thành phố Hồ Chí Minh