Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Sang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Sang

0316540587

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316540587 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Sang được thành lập vào ngày 14/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502439646 - Công Ty TNHH Hàng Hải TCC Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316563665 - Công Ty TNHH Mob Concept Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 3502439607 - Công Ty TNHH Triết Linh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  4. 0316559605 - Công Ty TNHH MTV Khôi Vạn Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316564482 - Công Ty TNHH D02 Thành phố Hồ Chí Minh