Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kỹ Thuật Huy Cường

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kỹ Thuật Huy Cường

0316539503

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316539503 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kỹ Thuật Huy Cường được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316567557 - Công Ty TNHH Egv Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316562647 - Công Ty TNHH New Golden Bridge Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập