Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Đông Nam Bộ

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Đông Nam Bộ

0316538940

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316538940 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Đông Nam Bộ được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316567557 - Công Ty TNHH Egv Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316562647 - Công Ty TNHH New Golden Bridge Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập