Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Expertise

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Expertise

0316538362

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316538362 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Expertise được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402065254 - Công Ty TNHH Tâm Vô Ưu Thành phố Đà Nẵng