Công Ty TNHH Shintech

Địa chỉ

Công Ty TNHH Shintech

0316536943

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316536943 là mã số thuế của Công Ty TNHH Shintech được thành lập vào ngày 14/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316567557 - Công Ty TNHH Egv Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316562647 - Công Ty TNHH New Golden Bridge Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập