Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Phát Huy

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Phát Huy

0316536076

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316536076 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Phát Huy được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316555833 - Công Ty TNHH JG Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316561918 - Công Ty TNHH Primo Empire Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316561996 - Công Ty TNHH Trái Cây TP Thành phố Hồ Chí Minh