Công Ty TNHH Máy Thực Phẩm Bình Chánh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Máy Thực Phẩm Bình Chánh

0316535756

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316535756 là mã số thuế của Công Ty TNHH Máy Thực Phẩm Bình Chánh được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316554660 - Công Ty TNHH Xin Yue Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316559450 - Công Ty TNHH Lysa Beauty Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316559468 - Công Ty TNHH MTV Liên Anh SG Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316555209 - Công Ty TNHH TM DV Gia Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316558143 - Công Ty TNHH Nhà Hàng The Lux Thành phố Hồ Chí Minh