Công Ty TNHH Ngôi Sao Hải Tú

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ngôi Sao Hải Tú

0316507406

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316507406 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ngôi Sao Hải Tú được thành lập vào ngày 28/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402065254 - Công Ty TNHH Tâm Vô Ưu Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438829 - Công Ty TNHH Gmsolar Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu