Công Ty CP Địa Ốc Kiến Phúc

Địa chỉ

Công Ty CP Địa Ốc Kiến Phúc

0316507004

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316507004 là mã số thuế của Công Ty CP Địa Ốc Kiến Phúc được thành lập vào ngày 25/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402065254 - Công Ty TNHH Tâm Vô Ưu Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438829 - Công Ty TNHH Gmsolar Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu