Công Ty TNHH Xây Dựng Tần Lĩnh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Tần Lĩnh

0316506995

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316506995 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Tần Lĩnh được thành lập vào ngày 28/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316559394 - Công Ty TNHH XD Kim Quang Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316563111 - Công Ty TNHH Victoria Academy Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316562929 - Công Ty TNHH BHXH Ngân Hà Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316556139 - Công Ty TNHH Naosworld Vina Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316561837 - Công Ty TNHH Xafi Thành phố Hồ Chí Minh