Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Giải Trí Dash

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Giải Trí Dash

0316496289

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316496289 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Giải Trí Dash được thành lập vào ngày 28/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502438829 - Công Ty TNHH Gmsolar Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập