Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Thương Mại Thanh Tâm

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Thương Mại Thanh Tâm

0316490865

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316490865 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Thương Mại Thanh Tâm được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập