Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Cao - Xây Dựng - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Khánh Ngọc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Cao - Xây Dựng - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Khánh Ngọc

0316490745

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316490745 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Cao - Xây Dựng - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Khánh Ngọc được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402061309 - Công Ty TNHH Sbi FPT Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316504483 - Công Ty TNHH Api Neew Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316500224 - Công Ty TNHH Gotime Mart Thành phố Hồ Chí Minh