Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DHN Lâm Đồng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DHN Lâm Đồng

0316489450

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316489450 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DHN Lâm Đồng được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316509202 - Công Ty TNHH Diamond Da Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316516552 - Công Ty TNHH Albey One Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316510173 - Công Ty Cổ Phần Broshouse Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316515421 - Công Ty TNHH Andy & Maia Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316508463 - Công Ty TNHH MTV Sicibear Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316515372 - Công Ty TNHH MTV Xe Máy 176 Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316510494 - Công Ty TNHH TM DV Green Champa Thành phố Hồ Chí Minh