Công Ty TNHH F&B Đức Công Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH F&B Đức Công Minh

0316489066

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316489066 là mã số thuế của Công Ty TNHH F&B Đức Công Minh được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập